Strona główna

 

W dniach 15-17 czerwca 2016 roku w Krakowie odbędzie się zjazd naszego Towarzystwa.

Szczegóły w zakładce "doroczny zjazd"! 

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych działając na podstawie par. 25 punkt a Statutu zwołuje na dzień 16 czerwca 2016 roku ogólne zgromadzenie członków, które odbędzie się o godz. 16.45, w miejscu zjazdu PTZS „Akademii Kontroli Zakażeń”, tj. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie. Wszelka dokumentacja do wglądu w siedzibie Towarzystwa  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu oraz bezpośrednio przed Zgromadzeniem. 

 

UWAGA NIE PRZEGAP!

Nadzór nad karbapenemoopornymi pałeczkami z rodziny Enterobacteriaceae: wg ECDC kliknij (opublikowne: kwiecień 2016) oraz wg ESCMID kliknij (opublikowane: styczeń 2014).

 

Antibiotic Stewardship: zasady racjonalnej terapii przeciwdrobnoustrojowej wg IDSA i SHEA kliknij